Time to Bloom. Време за креативност.

“Creativity requires the courage to let go of certainties.” ~ Erich Fromm

2

You can never guess when is you time to bloom. But when it comes, embrace that creative force, open like a flower to the world and let it see you in all your colours. Believe in your beauty and your uniqueness, never compare yourself to others, every flower is beautiful in its own way. Creative people are dreamers, they push the boundaries, they are daring and they make changes. This is my time to bloom and I embrace my colours.

Well my darlings, look how far we got! Thank you for voting for me in the Blogger Challenge organized by Skopje Casual and My:Time, I am off to the third round 🙂 I also want to thank my blogger colleagues who show incredible creativity in this challenge and inspire me to push my limits. On the topic of creativity, together with my photographer in the challenge Monika we decided to make something unusual for the next round and showcase this beautiful Fossil watch in a different light. She let her magic work and this is our blooming result. Hope you like it and that you will vote for us.

4

5

3

6

Никогаш не можете да предвидите кога ќе дојде вашето време да процветате креативно. Но, кога ќе дојде тоа време, прифатете ја таа креативна сила, отворете се како цвет кон светот и дозволете му да ве види во сите ваши бои. Верувајте во својата убавина и вашата уникатност, никогаш не се споредувајте со другите, бидејќи секој цвет е убав на свој начин. Креативните луѓе се сонувачи, тие ги пречекоруваат границите, смели се и создаваат промени. Ова е моето време да процветам и ги прифаќам сите мои бои.

Драги мои, видете колку далеку стигнавме! Ви благодарам на сите што гласавте за мене досега во Блогерскиот предизвик на Skopje Casual и My: Time за ново заштитно лице на брендот Фосил, стигнав до третиот круг 🙂 Исто така сакам да им се заблагодарам на колешките блогерки кои покажуваат огромна креативност во овој предизвик и ме инспирираат да ги пречекорам моите граници. На темата креативност, заедно со мојата фотографка Моника со која работиме на предизвикот решивме да направиме нешто невообичаено за следниот круг и да го претставиме овој прекрасен часовник на Фосил во едно поинакво светло. Моника ја покажа нејзината магија на дело и ова е нашиот расцветан резултат. Се надеваме дека ќе ви се допадне и дека ќе гласате за нас ТУКА.

Photo: Monika Mulichkovska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s