FWSK Day 3: Chic me one more time, Boban Ilievski!

D82A5717

Butterflies on the runway, butterflies in our stomach. Designer Boban Ilievski who is working under the brand name Chic Undercowear dazzled the audience on the third day of FWSK with a playful line in the spirit of bohemian chic and had us on our feet with the very first model walking on the runway. His quirky fashion persona was once again conveyed through picturesque pieces that screamed with colour and pattern blocks, establishing him as one of the most daring designers who does not follow trends, but his inner creativity. The motif of the butterfly was omnipresent: in the fabric prints and the pendant necklaces, bringing a romantic niche to the line, while the striking eyewear and unconventionally worn purses carried his signature vibe: chic chic chic! Blouses with catchy printed slogans that were a success in his previous line Dynasty, were once again an eye-catcher with lines like “chic me baby one more time”. Another memorable outfit from this show would be the butterfly printed dress and a grey raincoat with the same lining. Glamour, fun and daring style were again his main traits, this time showing a more vibrant and playful side to his extraordinary talent. I absolutely can’t wait to see his pieces beaming in the streets, embraced by the women who appreciate his uninhibited fashion sense. 

AD Photography
AD Photography; Model Sara Milenkovska
Miladin Papovic Photography
Miladin Papovic Photography

More photos by Miladin Papovic Photography on Stipka

Пеперутки на писта, пеперутки во стомак. Дизајнерот Бобан Илиевски кој работи под брендот Chic Undercowear ја магепса публиката на третиот ден од Модниот викенд Скопје со неговата игрива колекција во духот на боемскиот шик и нè крена на нозе уште со првиот модел што зачекори на пистата. Неговата екцентричност повторно беше доловена преку живописни парчиња што одекнуваа со контрастни бои и дезени, етаблирајќи го како еден од најхрабрите дизајнери кој не ги следи трендовите, туку сопствената креативност. Мотивот на пеперутката беше сеприсутен, од дезенот на материјалите до ѓерданите со приврзок, внесувајќи романтична нишка во колекцијата, а впечатливите очила и чантите носени на неконвенционален начин ја пренесоа вибрацијата карактеристична за него: шик шик шик! Блузите со штосни испечатени слогани што беа хит во неговата претходна колекција Династија, повторно ѝ фатија око на публиката со натписи како “chic me baby one more time”. Исто така ќе остане запаметена креацијата на фустан со принт со пеперутки во А-линија во комбинација со сив мантил со иста таква постава. Гламурот, забавата и смелиот стил повторно беа негови главни одлики, овојпат покажувајќи една поразиграна и пошарена страна на неговиот исклучителен талент. Одвај чекам да ги видам неговите парчиња како сјаат на улиците, красејќи ги жените кои го ценат неговиот неинхибиран моден сенс.  

Повеќе фотографии од Миладин Паповиќ на Штипка!

See the outfit I wore to Chic Undercowear’s Show HERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s