FWSK f/w 2013-14 Nikola Eftimov: Borderless Style

DSC_0050

Fashion Weekend Skopje fall-winter 2013/14 opened on Tuesday with a cultural mix in Nikola Eftimov‘s show, to my great delight. Os Filhos de Vênus was yet another prove of Eftimov’s elaborate work: his shows always lead deep trails into different cultures and influences. This time he managed to make a mix of the seemingly opposing: colourful and sensual Brazil was woven together with the fierce and traditional Scotland into layered and strategically structured pieces that showed a different kind of femininity. His unconditional love for raw edges was present in every creation and this time I absolutely enjoyed his colorful madness! His creations are definitely not for every other woman, not even close, but in this collection I personally found a few pieces that detached from all the runway details can be worn on the streets of urban Skopje, especially the green tartan dress. It was a real pleasure to see Eftimov open the biggest fashion showcase in the country, once again, and to be a part of the FWSK experience for the second time as a blogger. More reviews will follow today, so stay tuned 🙂

DSC_0007 DSC_0012 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0030 DSC_0051

Модниот викенд Скопје есен-зима 2013/14 отвори во вторникот со културниот микс во ревијата на Никола Ефтимов, на мое огромно задоволство. Децата на Венера беше уште еден доказ за делото на Ефтимов кој секоја колекција ја работи до најситен детаљ: неговите ревии водат длабоки траги во разни култури и влијанија. Овојпат тој успеа да ги спои навидум спротивните поими: шарениот сензуален Бразил со борбената традиционална Шкотска во слоевити и стратетешки структурирани парчиња што покажаа една поинаква женственост. Неговата безусловна љубов кон недовршените рабови беше присутна во секоја креација и овојпат навистина уживав во неговото лудило од бои! Неговите креации со сигурност не се за секоја втора жена, токму напротив, но во оваа колекција јас лично најдов неколку парчиња што одвоени од деталите за на пистата може да се носат самостојно на улиците на урбано Скопје, особено зелениот кариран фустан. Беше вистинско задоволство Евтимов повторно да ја отвори најголемата модна изложба во земјата и да се биде дел од доживувањето FWSK по втор пат како блогер. Денес ќе следат уште критики на досегашните ревии, па останете тука 🙂

PHOTO: Irena Mila

2 thoughts on “FWSK f/w 2013-14 Nikola Eftimov: Borderless Style

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s