За времето и љубовта

остајте ме
да тонам во споменот за него
ако спие до мене,
остајте ме
да го сакам
секој ден поинаку.

остајте ме
да најдам нови причини
да го напуштам и да молам
да се врати,
да го сакам
како јас да сум некоја друга.

остајте ме
да не знам што со себе,
да не знам што со него,
да не знам што
со оваа љубов непрегорна,
да го сакам
небаре е прв и нема последен.

остајте ме
да го враќам времето
па избезумена да ги туркам
сказалките напред,
остајте ме да го љубам
него во време минато-идно.

септември, 2013

Bird_Cage_by_Farrago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s