Исчезнување (во три чина)

дојди. исчезни:
во синевини,
во темјанушки
и неба небакнати:

остани. исчезни:
за полни месечини
за празни синии
и очи набабрени в плач:

замини. исчезни:
по белини
по модри мрачнини
и души несонувани:

ти, незаветен, исчезни.

септември, 2012

One thought on “Исчезнување (во три чина)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s