Tags

, , , , ,

изгуби ме
низ песната на сирените:
оние од морето
оние на градот,
во лисјата залепени
на твоите искривени ѓонови.

најди ме
во очајот на очите:
на старците на станиците
на девојките по улиците,
во чајот што испарува
во ладните утра.

губи ме секој ден
низ дланките
низ трепките,
и секоја ноќ
одново наоѓај ме,
низ песните.

октомври, 2012