Наивна

изгуби ме
низ песната на сирените:
оние од морето
оние на градот,
во лисјата залепени
на твоите искривени ѓонови.

најди ме
во очајот на очите:
на старците на станиците
на девојките по улиците,
во чајот што испарува
во ладните утра.

губи ме секој ден
низ дланките
низ трепките,
и секоја ноќ
одново наоѓај ме,
низ песните.

октомври, 2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s