Tags

, , , ,

влегувам во долапите
од твоите стапалки
во калта,
нозете се враќаат
наназад,
доволно  е
ноктите 
што ми се црни.
 
излегувам од калапите
од твоите изгризани усни
во снегот,
рацете сакаат да 
останат, ама
доволно е
очите
што ми се бели.
 
стојам во браздите
на нашето небидување.
удобно е тука
во сивилото
на непремолчените
вистини.

октомври, 2012