Венчавање со езерото

остај ме
да виреам
во врелото
на твоите стравови

да чезнеам
по врелиот бакнеж
на твоето зајдисонце.

остај ме
да распукам
како зрела лубеница
ненабрана, заборавена
на крајот од бавчата.

остај ме
да стравувам
дека следната плима
можеби езерото
нема да те исфрли
на моите брегови.

остај ме
да изртам
во моите стравови.

Лабино, Охрид
август, 2012

Labino Beach, Ohrid
photo: WT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s